Header5

Adressen:


Middelburg:
Rentmeesterlaan 67
4336EE Middelburg
middelburg@dokterponten.nl


Nieuw- en St Joosland
Oude Rijksweg 11
4339BA Nieuw- en St Joosland
nieuwland@dokterponten.nl

Uw gegevens en afspraken maken
Patientportaal

Huisartsenpost
Koudekerkseweg 86
4382 ED Vlissingen

 

L. van der Lint

Praktijkondersteuning-Somatiek

lian

Ik ben gediplomeerd verpleegkundige sinds 1979. Aansluitend deed ik een opleiding Hartbewaking in het ziekenhuis van Roosendaal.
In Groningen deed ik de opleiding voor Intensive Care verpleegkundige en werkte ik 4,5 jaar op de Intensive Care Neurologie en Chirurgie.
In Middelburg en Vlissingen heb ik vanaf 1984 als oproepkracht in beide ziekenhuizen gewerkt.
Sinds 1999 ben ik als praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner werkzaam in de praktijk van dokter Ponten.
Van 2001-2002 heb ik op de Hogeschool Zeeland de toen nieuwe en nog onbekende opleiding voor Praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk gevolgd.

Mijn werkzaamheden bestaan uit de begeleiding van patiënten met Diabetes Mellitus. Ik probeer hen zo goed mogelijk te informeren over hun ziekte en behandeling, maar bespreek ook de risico’s van de diabetes. Samen proberen we deze risico’s zoveel mogelijk te beperken en een leefstijlverandering te zoeken die zo goed mogelijk bij de patiënt aansluit.
Verder doe ik in de praktijk de longfunctie-onderzoeken ( spirometrie ), de 24 uurs bloeddrukmetingen en de vaatonderzoeken ( Enkel-arm index meting ).

Sinds 2009 zijn we gestart met screening van patiënten, binnen een vastgestelde leeftijdscategorie, op hart-en vaatziekten. Hiervoor wordt een risicoprofiel opgesteld en worden adviezen gegeven voor leefstijlverandering en eventueel medicatie. Aansluitend hierop houd ik een spreekuur voor patiënten met verhoogd risico voor hart-en vaatziekten en worden de bloeddruk en het cholesterol nauwlettend in de gaten gehouden.
Al deze werkzaamheden zijn vastgelegd in protocollen en worden in goede samenwerking met de huisarts uitgevoerd. Regelmatig worden alle patiënten die mijn spreekuur bezoeken doorgesproken met de huisarts.

Adressen:


Middelburg:
Rentmeesterlaan 67
4336EE Middelburg
middelburg@dokterponten.nl


Nieuw- en St Joosland
Oude Rijksweg 11
4339BA Nieuw- en St Joosland
nieuwland@dokterponten.nl

Uw gegevens en afspraken maken
Patientportaal

Huisartsenpost
Koudekerkseweg 86
4382 ED Vlissingen

 

Telefoonnummers 

Afspraak maken:
0118-674222

Telefonisch Spreekuur:
10:00-10:30: 0118-601340
13:00-13:30: 0118-674222

Spoednummer:
0118-674620

Als elke seconde telt:
112

Huisartsenpost:

0900-1985

 

certificaat

Middelburg

Rentmeesterlaan 67

4336 EE Middelburg

 

Nieuw- en St. Joosland

Oude Rijksweg 11

4339 BA Nieuw-en St. Joosland